Barnevernsrett

Hvis du blir kontaktet av barnevernet bør du kontakte advokat.

Møter med barneverntjenesten er viktige og alvorlige. Det er nødvendig at du forbereder deg til slike møter.

Barneverntjenesten har plikt til å veilede deg, men du kan ikke basere deg på at barneverntjenesten vil gi deg all den informasjonen som du behøver.

Du må vite hva du kan forvente deg og hvordan du skal forstå det som blir sagt i møtet. Det er også viktig at du vet hva du selv må få frem i møtet. Advokaten skal kunne veilede deg og forklare deg hva du kan forvente fra barnevernet. Advokaten din har taushetsplikt, og advokaten din skal kun ivareta dine interesser.

Enkelte ganger går barneverntjenesten drastisk til verks og tar barn ut av hjemmet. Dette kan komme meget overraskende på både foreldre og barn. Da er det viktig å straks kontakte advokat.

Hvis barna blir tatt fra deg har du rett til advokat, betalt av det offentlige, men valgt av deg. Du bestemmer hvem som skal representere deg. Hvis du har fått oppnevnt en advokat som du ikke vil ha har du rett til å bytte advokat.

Hver enkelt barnevernssak er unik. Alle barnevernssaker har imidlertid det til felles at de er krevende. Det er viktig å ha en advokat med erfaring, som kan jussen og som kjenner systemet.

Ved vårt kontor vil du alltid få fortrolig bistand. Vi vil representere deg og gi deg råd og veiledning gjennom hele prosessen, helt fra barneverntjenesten kontakter deg for første gang og til du får dine barn tilbake.