Strafferett

Du har rett til en offentlig oppnevnt forsvarer

I Norge har alle rett til hjelp fra forsvarer.

Normalt dekkes alle utgifter av staten og man velger selv hvem man vil ha som forsvarer. Dette gjeler selv om man allerede har fått tildelt en forsvarer. Hvis man ikke er fornøyd med den man har fått tildelt, kan man bytte forsvarer. Dette ordnes enkelt og kostnadsfritt. Dersom man blir etterforsket av politiet bør man kontakte forsvarer med en gang. Forsvareren vil bistå deg under hele etterforskningen og i retten, dersom saken kommer så langt. En forsvarer har en altomfattende taushetsplikt.

Ved vårt kontor vil du få fortrolig bistand under hele etterforskningen. Din forsvarer vil innhente politidokumentene og kan være med deg i avhør. Vi kan be politiet om å foreta ytterligere etterforskning på dine vegne.