Nota prawna

Wszelkie treści zawarte na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Kancelaria uznaje za rzetelne i sprawdzone. Dane i informacje są aktualne na dzień ich zamieszczenia na stronie internetowej, a Kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności dla określonych działań użytkowników serwisu.

Z uwagi na możliwość występowania błędów Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność prezentowanych w Serwisie informacji.

Kancelaria Advokatfirma Garstecki AS jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszystkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Kancelarii wykorzystywane. Wyjątkiem jest publikacja w mediach społecznych z bezpośrednim odnośnikiem do naszej strony internetowej gdzie jest umieszczona opublikowana treść. Treści nie można zmieniać bez zgody Kancelarii.

Wszelkie materiały dostępne w niniejszym serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na naszej stronie.

Kancelaria Advokatfirma Garstecki AS wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.