Prawo rodzinne

Usługi prawne naszej Kancelarii obejmują również tak szczególną dziedzinę prawa, jaką jest prawo rodzinne.

Dotychczasowe doświadczenie związane z prowadzeniem spraw rodzinnych pozwala stwierdzić, iż jest to szczególna dziedzina prawa. Silne emocje towarzyszące sprawom rodzinnym bardzo często nie pozwalają zakończyć zaistniałego konfliktu bez pomocy doświadczonego prawnika.

Nie wszystkie zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego mają charakter sporny. Istnieje bowiem szereg czynności prawnych, które należy podjąć w celu uporządkowania wzajemnych relacji (w tym również majątkowych) czy to w związku małżeńskim, w konkubinacie, czy to w stosunkach między rodzicami albo rodzicem a dzieckiem. Kancelaria świadczy pomoc prawną w obu powyższych aspektach zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym.

Kancelaria prowadzi sprawy, do których ma zastosowanie Konwencja Haska z dnia 25.10.1980r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.