News & Media

Adwokat Ragnhild Torgersen –  gościem specjalnym na konferencji parlamentarnego zespołu  „Dobro dziecka jako cel najwyższy”
Ragnhild Torgersen
Wrzesień 13, 2016

Adwokat Ragnhild Torgersen – gościem specjalnym na konferencji parlamentarnego zespołu „Dobro dziecka jako cel najwyższy”

W dniu 12 września 2016 roku kancelaria Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS była gościem specjalnym podczas Konferencji Parlamentarnego Zespołu „Dobro dziecka jako cel najwyższy”, która miała miejsce w gmachu Sejmu RP w Warszawie.

W charakterze prelegenta wystąpiła adwokat Ragnhild Torgersen, specjalizująca się m.in. w tematyce ochrony praw dzieci w Norwegii.

Bazując na bogatym doświadczeniu i praktyce adwokackiej Ragnhild omówiła charakter społeczny i prawny działań służb Barnevernet z odniesieniem do konkretnych przykładów rodzin. Wskazała na potrzebną jej zdaniem weryfikację zasad funkcjonowania i kompetencji instytucji Barnevernet pod kątem zapewnienia w jej szeregach wykwalifikowanej kadry urzędniczej w obszarze m.in. różnic kulturowych, potrafiącej na każdym etapie interwencji Barnevernet w sposób rzetelny i bezstronny ocenić czy dane zachowanie/praktyki rzeczywiście szkodzą rozwojowi dziecka, co determinowałoby decyzję o zabraniu małoletniego z biologicznej rodziny i skierowaniu do kurateli zastępczej.

Adwokat Torgersen przytoczyła w swojej wypowiedzi statystyczny powód odbierania dzieci z rodzin biologicznych, jakim w Norwegii nie jest przemoc rodzinna, a stwierdzenie braku związków uczuciowych dziecka z rodzicami (brak poczucia więzi rodzinnej). Ciekawym wątkiem wypowiedzi było także wskazanie na system zorganizowania instytucji Barnevernet (struktura o mocy decyzyjnej na poziomie gminnym), pozbawionej de facto centralnego systemu kontroli w zakresie prawidłowości wydawanych decyzji. Ragnhild wskazała na fakt, iż w niektórych gminach w systemie Barnevernet pracuje bardzo młoda kadra urzędnicza, niejednokrotnie z niewielkim lub bez żadnego własnego doświadczenia w kontaktach z dziećmi. Wymownym aspektem wypowiedzi było wskazanie na podjęcie na poziomie politycznym, w relacjach dwustronnych między Polską a Norwegią, dialogu na rzecz podniesienia kompetencji Barnevernet w obszarze kulturoznawstwa, różnic kulturowych, tego co jest przyjęte powszechnie w jednej kulturze, a co nie. Torgersen położyła też nacisk na kształcenie specjalistów od kulturoznawstwa, służących praktyczną pomocą dla adwokatów prowadzących w Norwegii sprawy na rzecz odzyskania polskich dzieci. Wiedza takich osób oraz przygotowywane przez nich opinie w sprawach stanowiłyby ważny materiał dowodowy na etapie postępowań sądowych.

Przemówienie spotkało się z dobrym odbiorem wśród uczestników i było okazją do dalszej ciekawej dyskusji.

Link do pełnej relacji z przebiegu konferencji dostępny na stronie Kancelarii Sejmu RP:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=D2DC6D0B14F239F5C125801100377C91

Zauważyli obecność naszej kancelarii także w Berlinie:

http://www.dziennikberlinski.pl/index.php/nasze-wiadomosci/handel-polskimi-dziecmi.html

 

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności.