Darmowa Pomoc Prawna

W Norwegii istnieje system darmowej pomocy prawnej, który umożliwia udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, w określonych dziedzinach prawa, osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Darmowa pomoc prawna (fri rettshjelp) polega na pokryciu przez państwo większości kosztów związanych z uzyskaniem pomocy adwokackiej. Systemem darmowej pomocy prawnej zarządza Urząd wojewódzki czyli Statsforvalteren. Usługa ta świadczona jest w wielu formach, takich jak darmowa porada prawna, darmowe prowadzenie sprawy czy zwolnienie z opłaty sądowej. W systemie tym Klient ponosi jedynie część kosztów pomocy prawnej (tzw. wkład własny), a reszta kosztów pokrywana jest z funduszy państwowych.

Jednak nie wszystkie osoby w trudniej sytuacji finansowej mają prawo do darmowej pomocy prawnej. Przyługuje ona tylko w niektórych sprawach ocenianych przez państwo jako wyjątkowo ważne. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a kryteria przyznawania darmowej pomocy są surowe i dotyczą między innym wysokości zarobków oraz stanu majątkowego.

Darmową pomoc prawną można podzielić na:

1. Pierwotna pomoc prawna (fritt rettsråd) – to porady prawne, doradztwo adwokata w procesie przed sądowym.

2. Wtórna pomoc prawna (fri sakførsel) – pomoc prawna adwokata w procesach sądowych: obrona i reprezentacja w procesie.

Na dzień dzisiejszy maksymalna wysokość aktywów i dochodów rocznych, kwalifikująca do otrzymania darmowej pomocy prawnej wynosi:

* Osoby samotne – roczny dochód brutto mniejszy niż 320.000 NOK

* Małżonkowie oraz inne osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (konkubinat/samboer)- roczny dochód brutto mniejszy niż 490.000 NOK brutto

* Wartość majątku nieprzekraczająca kwoty 100.000 koron (majątek netto).

Uwaga: Sprawy dotyczących barnevernet oraz sprawy karne (z wyjątkiem spraw dotyczących prawa jazdy), podlegają pod darmowa pomoc prawna bez względu na wysokość dochodu i majątku.

WKŁAD WŁASNY

Jeżeli osobisty lub gospodarstwa domowego roczny dochód brutto jest większy od kwoty 100.000 NOK, Klient musi uiścić wkład własny (egenandel). Wkład własny wynosi 1121 NOK.

W przypadku udzielania wtórnej pomocy prawnej, obowiązujący wkład własny wynosi 25 % poniesionych kosztów, jednak nie może przekroczyć wartości 8968 NOK.

Priorytetowymi rodzajami spraw, które według właściwego urzędu, kwalifikują się do darmowej pomocy prawnej i którymi zajmuje się nasza Kancelaria są:

Prawo pracy: Wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracodawcy, zwolnienia dyscyplinarne.
Prawo rodzinne: Spory o widzenia z dzieckiem, Spory o ustalenie praw rodzicielskich, Spory o podział majątku.
Prawo najmu: Bezpodstawne wyrzucenie z mieszkania.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności.