News & Media

Hva er fordelen med å ha samboerkontrakt?
Aleksandra Bąkowska
mai 12, 2015

Hva er fordelen med å ha samboerkontrakt?

Kiedy w związku pomiędzy samboer wszystko układa się jak należy, rzadko która ze stron porusza niezręczny temat sporządzenia tzw. samboerkontrakt. Często jest to postrzegane jako moment swojego rodzaju «założenia z góry”, że coś może w przyszłość pójść nie tak.

Tego typu podejście jest jednak błędne. Warto spojrzeć na samboerkontrakt jako dowód myślenia długoterminowego, wzajemnego szacunku oraz poczucia odpowiedzialności w stosunku do własnej sytuacji majątkowej. W przypadku rozwiązania związku na skutek jego rozpadu lub śmierci partnera, przy braku samboerkontrakt może powstać w zakresie spraw majątkowych szereg problemów oraz nieprzyjemności. W przypadku związków, które trwają latami partnerzy bardzo często tracą orientację, która ze stron nabyła samodzielnie poszczególne przedmioty, znajdujące się we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jakie zatem korzyści niesie za sobą sporządzenie samboerkontrakt ?

  1. Na wypadek rozwiązania związku strony mają jasną i klarowną sytuację odnośnie kto jest wyłącznym właścicielem poszczególnych składników majątku, a które części ewentualnie stanowią współwłasność.
  2. Partnerzy mają możliwość zabezpieczenia wzajemnych interesów. Samboerkontrakt może bowiem stanowić o sposobie rozliczenia nakładów, poniesionych przykładowo na dom, który stanowi wyłączną własność jednego z partnerów i który w momencie rozpadu związku pozostanie w posiadaniu wyłącznie właściciela.
  3. Strony mogą umówić się co do sposobu ponoszenia odpowiedzialności za dany dług. Zasadą jest, że każdy jest wyłącznie odpowiedzialny za zaciągnięty przez siebie dług. Partnerzy mogą jednak umówić się co do jego rozliczania między sobą w inny sposób.
  4. Sprawy majątkowe po śmierci jednego z partnerów mogą być ważnie uregulowane jedynie w testamencie, który często stanowi załącznik do samboerkontrakt. Warto zaznaczyć, iż jest to jedyna forma właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych na wypadek śmierci. Ustawa o dziedziczeniu przyznaje bowiem prawo do określonej części majątku jedynie przy spełnieniu szczególnych warunków.

Można zatem spojrzeć na samboerkontrakt jak na ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych wypadków. Warto go mieć z nadzieją, że nigdy się z niego nie skorzysta.

Jednak pamiętaj, że samboerkontrakt jest wiążącą umową.
Przed jego podpisaniem ważne jest, aby partnerzy dopasowali kontrakt do wspólnych celów oraz znali konsekwencje poszczególnych zapisów, wobec tego przy jego sporządzaniu warto skorzystać z pomocy adwokata.

Garstecki.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Les vår personvernerklæring.