Arverett

Vi bistår innen arveplanlegging, oppgjør og skifte av dødsbo.

Arveretten er  et rettsområde som først og fremst går ut på å gi en god og fremtidsretten bistand innen planleggingen av formuesfordelingen. Av den grunn er testament et nøkkelord i den sammenheng.

I skifteoppgjøret skal formuen verdsettes, deretter fordeles både etter lovens regler, samt sett hen til selve testamentet. God arveplanlegging kan medføre at unødig splid mellom arvingene unngås.

Våre advokater yter juridisk rådgivning innen arverett, både i forhold til bistand med opprettelse av testament, samt skifte av dødsbo.