Entrepriserett

Vi sikrer alle de rettslige sidene knyttet til investeringer innenfor entrepriseretten, samt yter løpende juridisk rådgivning til både byggherre og entreprenør.

Vår rådgivning innen entrepriserett tar først utgangspunkt i valget av riktig avtale for det respektive prosjektet. Videre er melding om endringer og dokumentasjon av eventuelt tilleggsarbeid et tema som vi vier mye oppmerksomhet.

Vi har betydelig erfaring med både kartlegging av prosjektet og dets utfordringer i en tidlig fase; herunder garantistillelser, løpende bistand under byggeprosessen og særskilt bistand i prosjektets sluttfase; deriblannt sluttoppstillinger og overtakelsesbefaring.

Advokatbistand til rett tid hos begge parter, sikrer mulighetene for at prosjektet lykkes.