Familierett

Vi yter bistand innen barnefordelingssaker, saker om foreldreansvar og fordeling av formue ved samlivsbrudd.

Med grunnlag i vår erfaring innen familierett, kan vi konkludere med at måten en sak innenfor dette rettsområdet håndteres på, har en særlig betydning for hvordan livet til de involverte utarter seg i fremtiden.

Sterke følelser og ulike interesser i slike saker medfører svært ofte et høyt konfliktnivå. Det gjør at det ofte er svært vanskelig å oppnå løsning uten advokatbistand.

Det er likevel ikke slik at alt knyttet til familierett er omtvistet mellom partene. Det er en rekke disposisjoner som er til for å skape en forståelig og forutberegnelig struktur mellom partene, slik som ektepakt og samboerkontrakt.

Vi yter advokatbistand på det utenomrettslige stadium, samt også prosedyre innen for barnefordelingssaker, samt saker om foreldreansvar.

Garstecki.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Les vår personvernerklæring.