Pengekravsrett

Vi påtar oss juridiske oppdrag knyttet til inndrivelse av fordringer fra skyldnere bosatt i Norge og Polen.

I pengekravsretten er utfordringene todelt. For det første er det ved omtvistede krav behov rettskraftig avgjørelse før man kan gå videre med kravet. Når man har fått dom for kravet starer inndrivelsesprosessen. Her kan man støte på en rekke problemstillinger knyttet til at skyldneren ikke har midler eller adekvate formuesgoder, eller at vedkommende har flyttet utenlands.

Vi har en betydelig kunnskap og erfaring knyttet til inndrivelse og tvangsfullbyrdelse i Norge og i utlandet. Vi påtar oss for øvrig oppdrag knyttet til annerkjennelse av utenlandske domstolsavgjørelser i Norge eller omvendt, samt innkreving med grunnlag i internasjonal rett.

Vi har samlet pengekravsretten i tre særskilte juridiske tjenester:

+ Skyldneranalyse
På en rask og rimelig måte får du et beslutningsgrunnlag om hvorvidt skyldners økonomiske forhold tilsier inndrivelse eller en foreløpig avventing av situasjonen. Du vil motta en vurdering av hva som bør gjøres videre i forhold til din sak.

+ Tvangsfullbyrdelse av krav
Håndtering av krav der det foreligger en rettskraftig avgjørelse (dom eller forlik). Bistanden knytter seg til tvangsfullbyrdelse av kravet gjennom namsmyndighetene eller ved konkursbegjæring.

+ Håndtering utestående fordringer
Vi bistår med håndtering av løpende utestående fordringer, herunder inkasso.