Selskapsrett

Vi bistår næringsdrivende med å komme inn på det norske markedet og yter bistand til de mer erfarne for å optimalisere deres bedriftsinterne prosesser.

Det å drive egen virksomhet kan i enkelte tilfeller være en betydelig utfordring. Drift av næringsvirksomhet er en kompleks prosess der kunsten er å ta de riktige beslutningene til rett tid.

Vår rolle er å yte bistand og rådgivning på en slik måte at den sikrer et best mulig beslutningsgrunnlag for den næringsdrivende.
Våre tjenester omfatter juridisk rådgivning knyttet til valg av riktig selskapsform, stiftelse av selskap og omorganisering av selskaper. Videre bistår vi bedrifter som ønsker å etablere seg i utlandet, både når det gjelder utflagging av hele virksomheten, eller ved opprettelse av avdeling.

Vi yter kompleks løpende juridisk rådgivning til bedrifter som omfatter blant annet:
– det bedriftsinterne – bistand med etablering av interne rutiner, aksjonæravtaler, selskapsvedtekter, forberedelse og gjennomføring av styremøter.
– det bedriftseksterne – analyse og juridisk rådgivning, forhandlinger mm.
– restrukturering av virksomheter; fusjon, fisjon, avvikling av selskap, etablering i utlandet; henholdsvis Polen.

Foruten juridisk bistand på det utenomrettslige stadiet, påtar vi oss prosedyreoppdrag både i Norge og Polen.