News & Media

PISMO WARTE 130 TYSIĘCY KORON
Łukasz Niedzielski
mars 26, 2014

PISMO WARTE 130 TYSIĘCY KORON

Pracownik budowlany z Lørenskog w maju 2013 został wyrzucony z pracy.
Polski pracodawca nie zachował terminu wypowiedzenia i zalegał z wypłatą ostatnich pensji. Okazało się także, iż stawka godzinowa wypłacana pracownikowi była niższa od minimalnej stawki obowiązującej w branży budowlanej.

Jeszcze w okresie trwania wypowiedzenia, w czerwcu 2013, pracownik skontaktował się z jedną ze znanych kancelarii adwokackich w Oslo, aby otrzymać pomoc w dochodzeniu należnych pieniędzy.

Adwokat wysłał do firmy zdawkowe pismo z żądaniem wypłaty zaległego wynagrodzenia, jednak w żaden sposób nie skonkretyzował wielkości roszczenia. Tydzień później nadeszła odpowiedz od pracodawcy, w której odmówiono wypłaty jakichkolwiek pieniędzy. Sprawa utkwiła w martwym punkcie na wiele miesięcy.

W lutym 2014 klient postanowił raz jeszcze podjąć próbę uzyskania swoich pieniędzy. Tym razem skontaktował się z Advokatfirma Garstecki AS.

Po spotkaniu w Kancelarii zostało wysłane do pracodawcy wezwanie do zapłaty połączone z zapowiedzią wszczęcia procesu sądowego. W piśmie zostały dokładnie wyliczone niedopłacone różnice w stawkach godzinowych, zaległe pensje oraz feriepenger. Firmie wyznaczono także 14-dniowy termin do zapłaty całej kwoty. Łączne żądanie wyniosło prawie 130.000 koron.

Po kilkunastu dniach cała kwota została przelana na konto klienta.

Sprawę prowadził advokatfullmektig Łukasz Niedzielski.