News & Media

PISMO WARTE 130 TYSIĘCY KORON
Łukasz Niedzielski
mars 26, 2014

PISMO WARTE 130 TYSIĘCY KORON

Pracownik budowlany z Lørenskog w maju 2013 został wyrzucony z pracy.
Polski pracodawca nie zachował terminu wypowiedzenia i zalegał z wypłatą ostatnich pensji. Okazało się także, iż stawka godzinowa wypłacana pracownikowi była niższa od minimalnej stawki obowiązującej w branży budowlanej.

Jeszcze w okresie trwania wypowiedzenia, w czerwcu 2013, pracownik skontaktował się z jedną ze znanych kancelarii adwokackich w Oslo, aby otrzymać pomoc w dochodzeniu należnych pieniędzy.

Adwokat wysłał do firmy zdawkowe pismo z żądaniem wypłaty zaległego wynagrodzenia, jednak w żaden sposób nie skonkretyzował wielkości roszczenia. Tydzień później nadeszła odpowiedz od pracodawcy, w której odmówiono wypłaty jakichkolwiek pieniędzy. Sprawa utkwiła w martwym punkcie na wiele miesięcy.

W lutym 2014 klient postanowił raz jeszcze podjąć próbę uzyskania swoich pieniędzy. Tym razem skontaktował się z Advokatfirma Garstecki AS.

Po spotkaniu w Kancelarii zostało wysłane do pracodawcy wezwanie do zapłaty połączone z zapowiedzią wszczęcia procesu sądowego. W piśmie zostały dokładnie wyliczone niedopłacone różnice w stawkach godzinowych, zaległe pensje oraz feriepenger. Firmie wyznaczono także 14-dniowy termin do zapłaty całej kwoty. Łączne żądanie wyniosło prawie 130.000 koron.

Po kilkunastu dniach cała kwota została przelana na konto klienta.

Sprawę prowadził advokatfullmektig Łukasz Niedzielski.

Garstecki.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Les vår personvernerklæring.