News & Media

PRECEDENSOWA SPRAWA – WYGRANA Z URZĘDEM SKARBOWYM SKATT ØST W SĄDZIE NAJWYŻSZYM!
Sebastian Garstecki
september 9, 2014

PRECEDENSOWA SPRAWA – WYGRANA Z URZĘDEM SKARBOWYM SKATT ØST W SĄDZIE NAJWYŻSZYM!

Przed Sądem Najwyższym w Oslo, Norges Høyesterett, zapadł wyrok kończący spór między polską spółką działającą w Norwegii, a norweskim Urzędem Skarbowym.

Do tej pory norweskie sądy wielokrotnie orzekały upadłość polskich firm zarejestrowanych jako NUF, czyli Norskregistrert Utenlandsk Foretak. Także w tym przypadku, norweski Urząd Skarbowy wniósł pozew o upadłość firmy ze względu na jej zaległości podatkowe.

„ Adwokat szczecińskiej spółki wskazał, że dotychczasowa praktyka norweskich sądów i Urzędu Skarbowego była błędna, a firmy, które mają główną siedzibę w Polsce i działają międzynarodowo, nie podlegają w tej kwestii orzecznictwu sądów norweskich, gdyż są one niewłaściwe do rozpatrywania sprawy”.

Z uwagi na precedensowy charakter sprawy oraz jej ogromne znaczenie dla organów podatkowych, norweski Urząd Skarbowy apelował niekorzystne dla siebie wyroki we wszystkich instancjach i sprawa trafiła w końcu do Sądu Najwyższego, który ostatecznie przyznał rację polskiej firmie.

W ten sposób powstał precedens, którego skutki odczuje zapewne wiele zagranicznych firm działających w Norwegii, nie tylko polskich.

W ten sposób zapisana została kolejna karta w walce o sprawiedliwe traktowanie polskiego przedsiębiorcy przez norweski Urząd Skarbowy i sądy. Precedensowy wyrok został udostępniony dla opinii publicznej na stronach internetowych Sądu Najwyższego: http://www.domstol.no/upload/HRET/saknr2014-1092.pdf
CO TO OZNACZA DLA CIEBIE JAKO PRZEDSIĘBIORCY?

Jeżeli prowadzisz firmę, która działa w Norwegii, ale jej główna siedziba mieści w Polsce, to sądem właściwym do rozpatrzenia ewentualnego wniosku o jej upadłość będzie sąd właściwy dla miejsca głównej siedziby firmy – czyli sąd polski a nie norweski. To, że zaległość podatkowa powstała w Norwegii nie zmienia tego faktu.

We wszystkich instancjach sądowych spółkę reprezentował adwokat Sebastian Garstecki