Ewelina Dubaj

Account manager

Profil

Ewelina Dubaj er ansvarlig for inntak og koordinering av nye klienter, samt kundeservice. Hun er bindeleddet mellom advokatfirmaet og våre klienter i forhold til god informasjonsflyt og til sikkerhet for at våre klienter får god oppfølging til rett tid.

Videre er hun ansvarlig for selskapets HR og markedsføring. Hun påser at våre interne administrative prosesser går på skinner og at klientopplevelsen er god.

På vegne av firmaet deltar hun aktivt på møter og konferanser knyttet til temaer relatert til drift av advokatvirksomhet samt temaer vedrørende polske borgere.

Nøkkeloppgaver

Rekruttering / HR /
Kundekontakt
Markedsføring
Administrasjon

Kontakt

Tel: +47 21 60 75 10
E-post: ewelina@garstecki.no