Olga Karolina Berg

Profil

Olga Karolina Berg zajmuje się szeroką gamą zagadnień i spraw prawnych. Jej szczególne zainteresowania to rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy oraz prawa budowlanego. Olga troszczy się o dobro klienta, dlatego swoją pracę opiera na dokładnym zapoznaniu się z pytaniami i potrzebami klienta, a następnie na dobrych i skuteczny rozwiązaniach.

Erfaring

Advokatfullmektig, Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS 2021 – dd.

Juridisk konsulent, Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS 2020 – 2021

Praktikant, Advokat Henjum AS 2020

Saksbehandler/sekretær, Codex Advokat Oslo AS 2018 – 2020

Sekretærvikar, Sandvika Advokatkontor DA 2016 – 2018

Utdanning

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Oslo 2015 – 2021