Ragnhild Torgersen

Advokat/Partner

Profil

Advokat og partner Ragnhild Torgersen har spesialisert seg i strafferett og barnevern, og har omfattende prosedyreerfaring innenfor disse rettsfeltene. I straffesaker arbeider hun hovedsakelig som forsvarer, men påtar seg også bistandsadvokatoppdrag. I barnevernssaker bistår advokat Torgersen foreldre eller barn. Hun bistår aldri barnevernet.

I tillegg til å arbeide med strafferett og barnevern, har advokat Torgersen lang erfaring med barnefordelingssaker, og påtar seg også slike oppdrag.

Erfaring

Advokat/Partner, Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS, 2016-

Advokat, Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig AS, 2011-2016

Dommerfullmektig, Heggen og Frøland tingrett, 2008-2010

Advokatfullmektig/Advokat,  Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS, 2003-2007

Utdanning

Cand. Jur., Universitetet i Oslo 2003

Publikasjoner

Dommerhabilitet – En analyse av domstolloven § 108, Universitetsforlaget 2004

Fagområder

Kontakt

Mob: +47 975 10 520
E-post: torgersen@garstecki.no