Sebastian Garstecki

Advokat/Partner

Profil

Hans hovedfagfelt har vært arbeidsrett og entrepriserett, og har utviklet seg til at han yter juridisk rådgivning til flere ledende selskaper innen forskjellige næringer med polsk kapital. Han har gjentatte ganger koordinert markedsinntog for polske selskaper på det norske markedet. Foruten overnevnte har han også kompetanse innen kontraktsrett og pengekravsrett. Vinner av prisen » Fremragende Polakk i Norge 2011 «.

Erfaring

Advokat/Partner, Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS, 2013 – d.d.

Advokatfullmektig, Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig AS, 2010 – 2012

Egen rådgivende virksomhet, 2008-2010

Utdanning

2012
Harvard Negotiation Workshop

2005-2010
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2005-2006
Polsk språk, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

„Legal situation for Poles in Norway” i bok utgitt av Det Polske Utenriksdepartementet, 2015

„Arbeidsmiljølovens vern av andre enn egne arbeidstakere” – Universitetet i Oslo,  2010

Prestasjoner

Prisvinner: «Årets fremragende polakk i Norge» – Fondet Teraz Polska, 2011