News & Media

Ogromny sukces adwokat Elisabeth Jensen w sprawach z udziałem Barnevern. Sąd orzekł o powrocie dzieci do biologicznych rodziców mimo ich wieloletniego pobytu w rodzinie zastępczej.
12 marca, 2019

Ogromny sukces adwokat Elisabeth Jensen w sprawach z udziałem Barnevern. Sąd orzekł o powrocie dzieci do biologicznych rodziców mimo ich wieloletniego pobytu w rodzinie zastępczej.

Liczba spraw z udziałem barnevern prowadzonych w naszej kancelarii z roku na rok rośnie.

W ubiegłym roku 2018, z 25 prowadzonych spraw wszystkie zostały rozpatrzone na korzyść rodziców. Chodzi tutaj, zarówno o sprawy w trybie natychmiastowego przejęcia opieki nad dzieckiem (tzw. omsorgsovertakelse), jaki i sprawy z wniosku rodziców o przywrócenie opieki nad dzieckiem, po ich uprzednim umieszczeniu w rodzinie zastępczej (tzw. tilbakeføring).

Ostatnie dwie sprawy, prowadzone przez adw. Elisabeth Jensen są dobrym przykładem na to, iż wieloletni pobyt dziecka w rodzinie zastępczej nie przekreśla szans rodziców biologicznych na ich odzyskanie. Proces ten nie należy do najłatwiejszych, ale pozytywne rozstrzygnięcia sądu pokazują, iż warto walczyć o najwyższe dobro – dobro dzieci.

W jednej ze spraw, podstawą decyzji o przejęciu przez barnevern opieki nad dzieckiem była opinia biegłego psychologa (zaangażowanego przez barnevern), który stwierdził, iż ojciec dziecka nie potrafi wyznaczyć dziecku odpowiednich granic. Środki pomocnicze (tzw. hjelpetiltak) zdaniem barnevern nie odniosłyby pożądanego skutku, w związku z czym od razu wydano decyzję o przejęciu opieki nad dzieckiem. Procedura odwoławcza w Fylkesnemda oraz sądzie powszechnym nie powiodła się. Chłopiec w 2016 roku został umieszczony w rodzinie zastępczej, w której mieszkał z czworgiem innych dzieci.

Dzięki uporowi i determinacji rodziców, oraz pracy i zaangażowaniu adwokat Elisabeth Jensen decyzją Oslo tingrett chłopiec wrócił do swoich biologicznych rodziców na początku 2019 roku. Po ponad dwuletnim pobycie w rodzinie zastępczej, sąd uznał, iż biologiczni rodzice dziecka są w stanie zapewnić mu odpowiednią opiekę, a za dobrem dziecka przemawia umożliwienie dziecku dorastanie w otoczeniu jego biologicznych rodziców. Pomimo próby apelacji ze strony barnevern, która ostatecznie nie została przyjęta przez lagmannsretten (sąd apelacyjny) wyrok Oslo tingrett o powrocie do rodziców uprawomocnił się.

W drugiej ze spraw, barnevern przejęła opiekę nad dziewczynką, uznając, iż matka (obywatelka norweska) nie jest w stanie zapewnić wystarczającej opieki dziecku, ze względu na prowadzony przez nią tryb życia. Matka sprawuje samotnie opiekę nad dziewczynką oraz jej dwóch starszych braci, z czego jeden z nich jest osobą niepełnosprawną. Po zapoznaniu się z dokumentami sprawy, adwokat szybko zorientowała się, iż argumenty przedstawiane przez barnevern są niewystarczające do wydania w sprawie decyzji o przejęciu opieki nad dzieckiem.

Dziewczynka została umieszczona w rodzinie zastępczej. Matce dziewczynki przysługiwało sześć widzeń w roku, dziadkowie i rodzina została pozbawiona kontaktu z dzieckiem.

Podjęte przez adw. Jensen negocjacje z barnevern skończyły się fiaskiem. Brak wykazania jakiejkolwiek chęci porozumienia i pomocy matce ze strony barnevern poskutkowało przekazaniem sprawy do sądu. Po trzyletnim pobycie dziecka w rodzinie zastępczej Nord-Troms tingrett zdecydował o powrocie dziewczynki do matki.

Warto jest walczyć o prawa dzieci i rodziców. Fakt wieloletniego przebywania dzieci w rodzinach zastępczych nie oznacza, że sprawa o ich przywrócenie jest z góry przegrana. Dopóki rodzice spełniają warunki do sprawowania opieki nad własnymi dziećmi dopóty mają szanse na ich odzyskanie.

Adwokat Elisabeth Jensen oraz adwokat Ragnhild Torgersen pomogły wielu rodzinom w procesach z udziałem barnevern. Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata, zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności.